14.12.2019 W hołdzie ofiarom komunizmu i przeciwko represjom politycznym !

Czternastego grudnia  pojawiliśmy się w Gdyni by jako cześć Przymierza Północy  upamiętnić ofiary komunizmu- tak grudnia siedemdziesiątego roku jak i stanu wojennego. Po  złożeniu wieńca pod pomnikiem ofiar grudnia nastąpiła przemowa w której znalazły się też  odniesienia  do bieżącej sytuacji politycznej a mianowicie represji wobec środowisk nacjonalistycznych. Nasz stosunek do wszelkich bezpodstawnych działań służb podkreślił też stosowny transparent ! Inaczej jak w poprzednich dwóch miesiącach kiedy to pojawialiśmy się  by weprzeć Towarzystwo Studentów Polskich w pikietach przeciwko lewactwu na uczelniach  tym razem nie pojawiły się żadne media. Najwyraźniej podobnie jak lewacy uznały, że najlepszą taktyką będzie po prostu całkowite wyciszenie pikiety..

Wolność słowa dla nacjonalistów !