Monthly Archives:

05.04.2019 Promocja książki ,,Zadruga. Słownik biograficzny uczestników ruchu zadrużnego w XX w”.

Dnia piątego kwietnia w Sopockim Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się  spotkanie autorskie z dr Tomaszem Szczepańskim ,,Barnimem Regalicą”. Po krótkim przedstawieniu przybyłym prelegenta, przystąpił on  do omówienia książki, której  wraz z Mariuszem Dymkiem jest współautorem, czyli pozycji ,Zadruga. Słownik biograficzny uczestników ruchu zadrużnego w XX w”. Po omówieniu metod i problemów badawczych a także generalnej charakterystyki środowiska zadrużnego , rozpoczęła się dość ciekawa dyskusja. Na końcu spotkania wszyscy zainteresowani mieli okazję nabyć słowniki jak i ostatnie numery Trygława z czego wielu skorzystało. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania przybyli mieli również okazję porozmawiać z gościem już w luźniejszej atmosferze.