Monthly Archives:

21-22.12.2019 Szczodre Gody !

W przesilenie zimowe , w ciemną grudniową noc w bardziej jesiennej niż zimowej aurze – odbyły się Szczodre Gody. Gdzieś na skraju pomorskiego lasu obok strumienia, zapłonęło ognisko.. Oprócz prowadzącego obrzęd żercy, pojawił się również Turoń. Tancerz cyklu słonecznego padł ale zmartwychwstał ,bogowie otrzymali dary zaś cała zgromadzona Zadruga przystąpiła do biesiady.

Sława przodkom ! Sława Polsce !

14.12.2019 W hołdzie ofiarom komunizmu i przeciwko represjom politycznym !

Czternastego grudnia  pojawiliśmy się w Gdyni by jako cześć Przymierza Północy  upamiętnić ofiary komunizmu- tak grudnia siedemdziesiątego roku jak i stanu wojennego. Po  złożeniu wieńca pod pomnikiem ofiar grudnia nastąpiła przemowa w której znalazły się też  odniesienia  do bieżącej sytuacji politycznej a mianowicie represji wobec środowisk nacjonalistycznych. Nasz stosunek do wszelkich bezpodstawnych działań służb podkreślił też stosowny transparent ! Inaczej jak w poprzednich dwóch miesiącach kiedy to pojawialiśmy się  by weprzeć Towarzystwo Studentów Polskich w pikietach przeciwko lewactwu na uczelniach  tym razem nie pojawiły się żadne media. Najwyraźniej podobnie jak lewacy uznały, że najlepszą taktyką będzie po prostu całkowite wyciszenie pikiety..

Wolność słowa dla nacjonalistów !