Ku czci „Ince”

Dnia 28.08.2012 w Sopocie grupa członków i sympatyków pomorskiego oddziału Niklota złożyła pamiątkowy wieniec i zapaliła znicze przy pomniku poświęconym sanitariuszce ,,Ince”.
Danuta Siedzikówna ,ps. „Inka” była sanitariuszką 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie V Wileń skiej Brygady AK a następnie od 1946 roku, 1. szwadronu brygady działającej na terenie Pomorza. Ta legendarna jednostka dowodzona przez słynnego mjr Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszkę” była jedną z najskuteczniejszych oddziałów podziemia antykomunistycznego. Zatrzymana przez UB, skazana na karę śmierci, mimo młodego wieku (ledwie siedemnastu lat), stała się w symbolem wynaturzenia czerwonego aparatu terroru. Po latach była demonizowana w propagandzie PRL-u, gdzie zarzucono jej min. dobijanie rannych funkcjonariuszy UB i MO i inne, całkowicie zmyślone przewinienia. Haniebny wyrok, poprzedzony brutalnym śledztwem, został wykonany w gdańskim więzieniu 28 sierpnia 1946 roku. Po 66 latach złożony został hołd tej dzielniej dziewczynie, która swe młode życie poświęciła Polsce. Jej tragiczne losy były dobrym tłem, by przypomnieć rolę antykomunistycznego podziemia zbrojnego, jako inspiracji dla wszelkich organizacji patriotycznych oraz przywrócić mu należne miejsce w naszej historii.

Sława Bohaterom!

Sława Ince!

Hańba jej mordercom!