Janusz Waluś- kolejna odsłona batalii sądowej

Na początku marca pojawiły się wielkie nadzieje z możliwością zwolnienia warunkowego dla Janusza Walusia, gdy sąd przychylił się do wniosku jego adwokata o warunkowe zwolnienie.Niestety na skutek gwałtownych protestów środowisk lewacko-komunistycznych , jak również trzeba tu jasno powiedzieć-,,braku woli politycznej”,nadzieja na zwolnienie Walusia w ciągu 14 dni upadła.Oddalił ją ostatecznie minister sprawiedliwości,składając odwołanie na korzystną dla Polaka  decyzję sądu. Odwołanie ministra przepadło jednak przed paroma dniami w sądzie drugiej instancji.Obecnie sprawa jest w toku , gdyż minister stara się o odwołanie do sądu konstytucyjnego..Walka trwa,natomiast nasz osadzony rodak czeka  na ewentualne wyjście na wolność co może oznaczać dla niego de facto areszt domowy.Janusz Waluś – pamiętamy !