Jare Gody, 21 marca 2015

Sława! Pierwszego dnia wiosny, 21 marca obchodzimy słowiańskie Święto- Jare Gody. Do dzisiaj mamy wiele miejsc które prawdopodobnie pełniły rolę kultową na przykład w Lasach Oliwskich, jest to Diabelska Góra, będąca wg. niektórych świadectw miejscem pogańskich obrzędów, być może o charakterze chtonicznym. Leżący u jej podstawy Diabelski Kamień, będący wyjątkowo dużym głazem narzutowym, niewątpliwie jest także związany z dawnym sakralnym charakterem miejsca. Charakter i symbolika tego święta, odwołuje się do odrodzonej wraz z wiosną przyrody, zwycięstwa życia nad śmiercią oraz kolejnego etapu cyklu. Bogom w potrzebie powinny zostać złożone dary: kołacz i miód, kasza, mleko, jaja oraz ziarna zbóż. Po zakończonym obrzędzie miała zaś miejsce zwyczajowa uczta, z posiłkami nawiązującymi do symboliki święta: kraszankami, miodem pitnym i kołaczem.